+385 1 3385191
info@vlautomatika.hr
Dr. Franje Tuđmana 8a, Novaki Sveta Nedelja
od 8:00 - 16:00

Piroliza – grijanje na drva

Visoke cijene vodećih energenata koje ljudi koriste u kućanstvu rezultirao je potragom za novim pristupačnijim i obnovljivim izvorima energije. Jedna od opcija je grijanje kućanstva pirolitičkim kotlovima.

Kod izgaranja klasičnih energenata u atmosferi raste koncentracija ugljičnog dioksida i sumpora što povećava stakleničke plinove, pojave “kiselih kiša” te samim time imamo negativan utjecaj na okoliš. Kod drva je bitna činjenica da nema negativan utjecaj na okoliš jer drvo kada raste potroši količinu ugljičnog dioksida koliko i emitira pri izgaranju te nema sumpora.

Pirolitički kotlovi su u kategoriji obnovljivih izvora energije te imaju drugačije izgaranje (sagorjevanje) od klasičnih kotlova na drva. Takvo izgaranje nazivamo izgaranje uz otplinavanje tj. piroliza.

Piroliza je proces toplinskog raspadanja materijala (drva) pri temperaturama većim od 100°C uz odsutnost kisika. Rasplinjavanje je oblik nepotpunog sagorjevanja krutog goriva, u našem slučaju drva kojim nastaje plin. Kod zagrijavanja na visokoj tempetraturi kruto gorivo počinje ispuštati plinove. Pomoću tog postupka se proizvodi drvni plin kojim se grijemo.

grijanje na drva - piroliza vitoligno 300-s

Pirolitički kotlovi ostvaruju iskoristivost veću od 90% dok kod klasičnih kotlova je maksimalno do 70%. Za te kotlove su potrebna drva s većom ogrijevnom vrijednosti što znači suha drva. Najbolje ih je sušiti oko 12 mjeseci jer tada imaju gotovo duplo veću ogrijevnu vrijenost. Prosječno drvo sadrži oko 60% vlage dok sušeno između 15- 20% kakvo je odgovarjuće za taj kotao.

Vlažnost drva mjerimo instrumentom sa dvije male elektrode koje se utaknu u drvo te na ekranu se prikaže postotak vlage. Cijena instrumenta je oko 150 kuna te svatko tko ima pirolitički kotao preporuka je da nabavi i instrument.

Prednost kotla je što ne treba svaki dan stavljati drva I ložiti vatru, te i ako zaksanimo sa loženjem ima modulirajući ventilator koji pomaže pri očuvanju žara pa samo stavimo drva u kotao. Udio pepela je 1%, gotovo 99% izgori što nam daje konfor čišćenja pepela jednom tjedno.

Za pirolitički kotao potrebno je imati prostor za kotlovnicu, tj. dovoljno mjesta za posluživanje, čišćenje i periodično servisiranje kotla i opreme. Uz pirolitički kotao potrebni su i regulator povratne temperature kotla, termostatski ventil za termičko osiguranje kotla, spremnik ogrjevne vode i ekspanzijska posuda za grijanje. Inače piroliza je stari pojam, koristila se najviše oko Drugog Svjetskog rata za pogon motornih vozila. (automobili, kamioni).

Poticaje za obnovljive izvore energije pratite na stranicama Zagrebačke županije i stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Više informacija pročitajte na bazi znanja.

KONTAKT INFO

Za sva pitanja o proizvodima i uslugama, prijave servisa ili kvara i dodatne informacije obratite nam se putem kontakt obrasca, putem telefona, na email ili nas posjetite u poslovnici.

KONTAKTIRAJTE NAS